top of page

Årsberetning for Fredrikstad Tennisklubb

Virksomhetsåret 2017


Bildet er fra en av premieutdelingene under turneringen. (Dalnoki og Wiese til venstre på bildet.)

FTK gjennomførte i juli sin første Grand Prix-turnering på 50 år og høstet mye ros. – Tennis er en flott idrett. Mye positivt skjer i klubben for tiden. Ikke minst har vi en drivende god trener i Jonathan Dalnoki, sa æresmedlem Jahn H. Wiese til Fredriksstad Blad.

Fem hovedpunkter 1)

Fredrikstad Tennisklubb (FTK) har rundet 90 år i 2017, og styret registrerer at klubben hatt sitt aller mest aktive år på svært lenge. Vi har hatt tre vellykkede turneringer, og det er gjennomført et klubbmesterskap med rekorddeltagelse, der 60 yngre og eldre medlemmer var involvert i 76 kamper over ni dager. 2) Klubben har nå 165 aktive/betalende medlemmer. Det er en økning på 52 fra 2016. Vårt register teller i alt 235 navn på medlemmer som har vært aktive i ett eller flere av de siste fem årene. 3) Styret slår fast at godt vedlikehold på banene de siste to årene gjør at anlegget i Bydalen framstår i utmerket stand. Vi er også i ferd med å restaurere barnebanene med ny asfalt. 4) Styret har etter beste evne fulgt opp vedtaket fra årsmøtet i fjor der det heter at ”Årsmøtet støtter styrets arbeid for å muliggjøre et felles anlegg for både ute- og innendørsbaner for FTK”. Vi oppfatter at dialogen med kommunens administrasjon og politiske ledelse er udelt positiv. På tampen av året informerte kommunen at det er satt av 800 000 kroner til regulering av en tomt på Minneberget som kan være aktuell som fremtidens inne- og uteanlegg for FTK.

5)

På den negative siden må styret registrere at vi har oppnådd svært lite av de ambisiøse markeds- og sponsorplanene som ble lansert på fjorårets generalforsamling. Resultatene er langt unna målsettingen.

Fem styremøter

I perioden fra fjorårets årsmøte 22. mars 2017 til årets årsmøte 28. februar 2018 er det gjennomført fem styremøter.

Styret har bestått av Emil Andersson, leder Henning Johannessen, nestleder Per Knut Christiansen, kasserer Erling Omvik, sekretær Kristin Weraas Pettersen, styremedlem Fredrik Weberg, styremedlem Hilde Samuelsen, styremedlem Jonathan Dalnoki, varamedlem


Opprusting av anlegget

For andre år på rad har klubben samarbeidet med selskapet Tennisfabrikken om oppgradering, vedlikehold og vårklargjøring av våre fire grusbaner i Bydalen.

Resultatet ble også i år svært positivt. Styret understreker ellers viktigheten av at medlemmene stiller opp for å holde banestandarden ved like. Det er viktig at spillerne følger opp retningslinjene for vedlikehold etter spill. Dessuten er det all grunn til å rose klubbmedlemmer for regelmessig vanning av banene gjennom hele sesongen og at mange har stilt opp på dugnader.

I løpet av året er det gjennomført to store fellesdugnader, med sosialt samvær og servering. Dette er i høyeste grad med på styrke samholdet i klubben.

FTK fikk innvilget 25 000 kroner fra Cicignon Lokalsamfunnsutvalg og 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å utbedre barnebanene.

På høsten ble det gjennomført grunnarbeid på gangvei og for to baner. Parkeringsplassen er utvidet. Prisen for arbeidet var totalt 133 044 kroner (inklusiv moms). Styret konstaterer at asfalteringen ikke har vært udelt vellykket, og det er gjort avtale med leverandør om å utbedre skjevhetene i banedekket.

Styret konstaterer at vedlikeholdsbehovet for vårt hus på anlegget er stort, men i løpet av dette året har det kun vært mulig å gjennomføre noe flikking. Økonomien har ikke tillatt noen store utbedringer.


Arbeidet med hallprosjekt

Tennisklubben har per i dag veldig begrenset tilgang på innendørsspill. Kommunen tilgodeser oss med noen timer i uken i Kongstenhallen for trening av de yngste. For øvrig leier FTK timer i hallen på Gressvik.

Klubben har fått signaler om at det er drift på Gressvik ut 2019. Etter at dette anlegget stenger for godt, står vi helt uten hall i Fredrikstad. Det er derfor helt avgjørende å få til en løsning snarest.Her er en arealstudie, utarbeidet og presentert av firmaet S.L.A.B., som viser et mulig tennisanlegg på Minneberget. Fire utendørsbaner og en hall med fire innendørsbaner.


Hallkomitéen har gjennom lang tid arbeidet med ulike løsninger. Status per i dag er slik:


MINNEBERGET

Klubben har fått løfte om tomt på 10 mål på Minneberget på Østsiden. Det er planer om å etablere fire utendørsbaner samt hall med fire innendørsbaner, med liten tribune, omkledningsrom, samlingsrom, kontor og liten kiosk etc.

Fredrikstad kommune har satt av 800 000 kroner i midler til regulering av denne Minneberg-tomten. Så snart kommunen har tilsatt prosjektleder vil arbeidet starte. Reguleringen vil ventelig ta ett år fra oppstart.

Parallelt med reguleringen kan vi utføre prosjekteringsarbeid, slik at et byggeprosjekt kan starte så snart regulering er fullført.

Ifølge Tennisforbundets erfaringer med tilsvarende anlegg kan det i denne sammenheng dreie seg om en investering på 25-28 millioner kroner, avhengig av standard og andel tilleggsarealer.


WIESEBANEN

For å kunne finansiere et nytt anlegg, må vi realisere de verdier som klubben har i form av våre tomter i Bydalen.

Klubben har i lang tid vært i dialog både med administrasjonen og det politiske miljøet i Fredrikstad kommune. Vi har i løpet av 2017 fått tydelige signaler fra ordfører om at det politiske miljøet er positive til fortetting av byen og vil gå inn for omregulering av dagens anlegg til boligformål. Beregninger viser at tomteverdien bør ligge på omkring 12 til 15 millioner kroner.

Denne egenkapitalen pluss spillemidler, noen sponsormidler og eventuelt mindre lån er da tilstrekkelig for å kunne finansiere et nytt anlegg.


ØSTFOLDHALLEN

Vår hallkomité har også som kjent fulgt opp et alternativ for anlegg i Østfoldhallen. For omkring to år siden ble det innledet et arbeid for å se på muligheter for å etablere fire innendørsbaner her. Det skulle i utgangspunkt være et samarbeid mellom Amfi/Storebrand, som er drifter og eier av bygningene, og de to klubbene Fredrikstad TK og Sarpsborg TK.

I løpet av de to årene har det vært presentert og vurdert flere ulike løsninger.

Men per i dag foreligger ikke noe konkret forslag som vi kan ta stilling til. Dessuten er situasjonen rundt fotball i Østfoldhallen uavklart. Vi har signalisert at dersom det kommer et konkret forslag, så skal vi ta stilling til det.

Det er viktig å understreke at Østfoldhall-alternativet sannsynligvis vil dreie seg om fire innendørsbaner på deling med Sarpsborg TK og at det ikke er muligheter for å etablere utendørsanlegg i tilknytning til Østfoldhallen.

Tennisklubbens hallkomité følger prosessene tett med de ulike aktørene i Fredrikstad kommune og Østfoldhallen.


Sportslig aktivitet – ute og inne

Tennisklubben kan glede seg over at flere er aktive med å spille tennis – sommer som vinter. Kapasiteten er god så lenge utesesongen varer. Men sent på høsten, om vinteren og tidlig på våren er det begrensninger i kapasiteten.

FTK bruker all vår tildelte tid i Kongstenhallen, og ved anlegget på Gressvik er kostnadene såpass høye at klubben ikke har muligheter for å imøtekomme alle behov for trening og spill året rundt.


50 juniorer er med på treninger og aktiviteter

Klubbtrener Jonathan Dalnoki rapporterer om at han organiserer aktivitet for nær 50 juniorer i alderen 5 til 18 år. Det er også økende interesse blant voksne tennis-entusiaster. Noen er nybegynnere, og en god del er tidligere spillere som igjen ønsker å videreutvikle sporten.

Åtte av våre aller yngste spillere – Dani Raouf, William Dai, Mia Krunic, Hugo Holmquist, Jovan Blagojevic, Aleksa Blagojevic, Julian Knoll og Margareth Keref – har deltatt jevnlig i den regionale Østfoldkarusellen i Moss, som er for unge spillere som går på trening, men som aldri har vært med på turneringer før. Her får de øvet seg på poengspill i en sosial og hyggelig setting.

Noen av disse spillerne – Margareth Keref og Aleksa Blagojevic – går nå videre med å spille i klassen U 10 Nasjonalt.

I U 12 og U 14 har vi følgende spillere som allerede har deltatt i nasjonale turneringer og juniorlagkamper: Elisabeth Keref, Helene Reitan Zinow, Dina Dalnoki, Filip Bugdø-Petersen, Tomas Schjøllert Fredheim, Daniel Berntsen Langva, Fabian Yu Tsan, Oliver Reitan Zinow og Jacob Hansen.

Trener Dalnoki mener at særlig spillere født i 2005-2008 har vært aktive i turneringer og fått målt seg med spillere fra de store klubbene. Dette har krevd mye tid og ressurser i helger, både fra foreldre og trener .

– Som trener og spiller håper jeg på at det vi har sett i 2017 bare er starten på en positiv trend, og at satsingen på unge konkurransespillere i Fredrikstad vil utvikle seg videre, påpeker Dalnoki.

Han viser også til at flere junior-spillere, som nå går på videregående skole, har vist positiv interesse for å spille kamper. Det dreier seg om Kaja Samset Johannessen, Filippa Torjusen, Ida Åsheim Gundersen, Ragnhild Holm og Sofie Grønlie.


Lagspill for seniorer

I 2017 har Fredrikstad Tennisklubb stilt med ett damelag og to herrelag i seriespillet. Til tider har det vært vanskelig å stille lag.

Herrelag 1 spilte i 4. divisjon og endte på 3. plass av åtte lag. Sinsen vant avdelingen.

Herrelag 2 var med i 4. divisjon og endte på 4. plass, av sju lag. Mysen vant avdelingen.

Vårt damelag spilte i 2. divisjon, avdeling B, Østlandet og endte på 8. plass, av åtte lag. Nordstrand vant avdelingen.


Tre ungdommer på trenerkurs

Henrik Øieroset, Sindre Melgård og Laura Dabic har gjennomført og bestått trener 1-kurs i regi av Norges Tennisforbund, som følger International Tennis Federation ́s modell.

Sindre og Laura skal nå ta fatt på Trener 2-kurs, som er til utvikling av spillere (barn&voksne) opp til det høyeste nivå nasjonalt. Klubben har fått tildelt støtte fra Tennisforbundet på 15000 kroner for å subsidiere T2-kurset til to kandidater)


Veteraner med gjør det bra i turneringer

Jan H. Wiese, Fredrik Weberg, Cecilie Wiese Porsmyr og Jonathan Dalnoki er alle spillere med tilknytning til FTK som gjør det bra i veteran-turneringer.

Jonathan Dalnoki vant bronse i senior-VM singel Herrer 35+ i Cape Town i Sør- Afrika, sammen med Antonio Amaro fra Brasil. I ITF Senior-Tour Nederland nådde Dalnoki semifinale i singel. Jonathan spilte også i ITF Karlskrona der det ble seier i dobbel og finaleplass i singel.

Norske veteraner gjorde opp kampen om NM-titler innendørs i Oslo Tennis Arena. Her tapte Jan H. Wiese semifinaler både i singel og dobbel i Herrer 75+.

Jonathan Dalnoki tapte finaler i singel Herrer 35+ og i miks dobbel, sammen med Cecilie Wiese Porsmyr.

Fredrik Weberg og Jonathan Dalnoki nådde semifinalen i double Herrer 35+. Fredrik røk i ut semifinalen i singel.

I utendørsmesterskapet, som ble spilt i Frognerparken i Oslo spilte Jahn H. Wiese seg fram til finaler, både i singel Herrer 75+ og i dobbel, sammen med sin gode makker gjennom mange år, Sverre Worren. Wiese måtte imidlertid trekke seg fra finalene på grunn av helseproblemer.

I samme turnering vant Jonathan Dalnoki to NM-titler. Klubbtreneren gikk til topps i mix-dobbel 35/40+ sammen med Cecilie Wiese Porsmyr, og han seiret også i herredobbel med makker Fredrik Weberg. Jonathan nådde semifinalen i singel Herrer 35+, mens det ble stopp for Fredrik i kvartfinalen.


Grand Prix og to barneturneringer

FTK tok på seg tre å arrangere tre turneringer med deltagelse fra andre klubber.

26.-28. mai var det turnering for gutter og jenter (U 10 og U 14), og 23.-25. juni ble det gjennomført U 12-Challenge.

Grand Prix-turneringen 6.-9. juli var utvilsomt et stort løft for en liten klubb. Nærmere 40 deltagere stilte opp. I herreklassen var fem av deltagerne blant landets 25 høyest rankede.

Arrangøren lyktes med å få gode sponsorer og flotte premier. Stor takk til SpareBank1, SeaBird, Quality Hotel, UMS, Paa Brygga og Gilde som alle stilte opp med bidrag.

Turneringen viste at klubbmedlemmene virkelig var villige til å bidra. Blant annet med et vel fungerende kiosksalg og utlodning med flotte premier. Turneringsdeltagere, gjester og de mange tilskuerne fra nærområde fikk oppleve flott tennis i utmerkede omgivelser i Bydalen.

Turneringen fikk god dekning i Demokraten og Fredriksstad Blad, på papir og nett. FBTV sendte også hele fem timer direkte tennis fra Bydalen på finalesøndagen.


Klubbmesterskap med rekord-deltagelse

Klubbmesterskapet ble et verdig punktum for turneringssesongen i Bydalen.

Vi doblet antall spillere fra året før. 60 klubbmedlemmer gjennomførte 76 kamper i turneringen som gikk over ni dager. Størst aktivitet var det under finalehelgen 7. til 9. september. Været var stort sett på arrangørenes side. Kiosksalg med stort utvalg og utlodning bidro til god stemning og bra inntekter for klubben.

Her er de beste fra klubbmesterskapet for 2017:

Herre singel

1)  Jonathan Dalnoki

2)  Fredrik Weberg

Herre singel +45

 Frode ChristiansenHenning Johannessen

Gutter U 14

1)  Edvard Klavenes

2)  Jacob Hansen

Gutter U 12

1)  Fabian Yu Tsan

2)  Thomas Fredheim

Damer singel

1)  Kristin W. Pettersen

2)  Malin Wold

Jenter U 16/19

1)  Malin Wold

2)  Ida Asheim Gundersen

Jenter U 14

1)  Dina Dalnoki

2)  Elisabeth Keref

Junior U 10

1)  Margareth Keref

2)  Aleksa Blagojevic

Herrer dobbel

1)  Allan Bech og Kim Hansen

2)  Fredrik Weberg og Per Weberg

Herrer dobbel 45 +

1)  Henning Johannessen og Thomas Torjusen

2)  Per Knut Christiansen og Tor Kristian Zinow

Damer dobbel

1)  Vibeke Elm og Kristin W. Pettersen

2)  Marie Rastad Holm og Malin Wold

Miks dobbel

1)  Jonathan Dalnoki og Hilde Samuelsen

2)  Henning Johannessen og Kaja Samset Johannessen

176 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page