top of page

Årsmøte 20. Mars - sakslisteVi har nå distribuert saksliste og saksdokumenter via mail.

Årsmøtet gjennomføres 20. Mars, kl. 18.30, Gamlebyen Kulturhus (Kirkegata 24)


Nedenfor følger sakslisten:


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3: Velge protokollfører 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne forretningsorden 

Sak 6: Godkjenne innkallingen 

Sak 7: Godkjenne saklisten 

Sak 8: Behandle klubbens årsberetning 

Sak 9: Behandle 

Sak 9.1 Klubbens regnskap  

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning 

Sak 9.3 Beretning fra revisorene 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  10.1 Forstudie – Boblehall  

  10.2 Strategi 24-28  

10.3 Lovnorm - oppdatering 

10.4  Forslag fra Jonathan Dalnoki – dekning av kostnader forbundet med lagkamper ++ 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent, treningsavgift og fullmakt til å fastsette treningsavgifter.   

Sak 12: Vedta klubbens budsjett 

Sak 13: Behandle klubbens organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1 Styre: - styremedlemmer og minst 1 varamedlem 

14.2 Kontrollutvalg: - leder, 1 medlem og 1 varamedlem 

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  

representasjonsrett, gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

 14.4 Valgkomité, styrets forslag: - leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

  

56 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page