top of page

Gressvik - sponsorer søkes

Leieavtalen med Gressvik utløper 31.05.23. Klubben har som intensjon å tegne ny avtale med virkning fra 1. september. Klubben har imidlertid ikke finansiell evne til å inngå ny avtale uten at det samles inn ekstraordinære midler. Klubben trenger minimum 100.000 for å inngå en ny avtale. - Vi søker derfor etter personer som kan skaffe sponsorer eller medlemmer som ønsker å sponse ny Gressvik-avtale. Styret ønsker at hvert sponsorbidrag skal være på kr. 10.000. Interesserte bes kontakte Per Karlsrud (907 78 871), Espen Kjellås (922 85 292) eller Heidi P. Wold(934 80 163).

69 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Avlyst - uhøytidelig mix 10. juni

Grunnet lav deltakelse må vi dessverre avlyse. Vi vurderer å sette opp arrangementet på nytt til høsten. Allerede innbetalt avgift refunderes.

Dugnad og frivillig innsats - klubben trenger deg

Styret har vedtatt å opprette/videreføre følgende grupper for å bidra i klubbens drifts- og vedlikeholdsoppgaver; a. Klubbhuset, drift og vedlikehold, innvendig og utvendig b. Utearealer c

Comments


bottom of page