top of page

Medlemsmøte - sammendrag

Ca. 15 deltakere hadde funnet veien til medlemsmøtet som ble arrangert i friluft på Wiesebanen.

Formålet med møtet var å informere om styrets arbeid og motta innspill fra medlemmene.

Silje innledet i temaene;

Klubbøkonomi, prosjekt Ny Hall, spørsmål om leie av Gressvik 23/24, behov for oppgradering av uteanlegg, behov for rekruttering av nye medlemmer, samt roller og ansvar i styret.

Styret opplevde at det ble en god diskusjon og gode innspill. Noen nøkkelpunkter;

  • Klubbens økonomi er anstrengt og må styrkes

  • Gressvik 23/24 er til vurdering, men leie må tilpasses klubbens økonomi

  • Ny Hall(Sarpsborg), tett oppfølging mot folkevalgte er gjennomført og vil bli videreført

  • Anlegget vårt i Bydalen må rustes opp. Nye gjerder er en prioritet og "Spleis" igangsatt.

  • Styret har definert roller og ansvar. Avhengighet av bidrag fra medlemmene. Styret vil gjennomføre en fornyet etterspørsel etter bidrag i definerte dugnadsroller

  • Etablert samarbeid med naboklubbene om trening og klubbutvikling

  • Klubben har behov for å definere et rekrutteringsprogram med hovedvekt på barn og ungdom og iverksette dette

  • Klubben har utviklet et eget program for barn og unge med fritidsfattigdom og har fått tildelt midler til dette. Enkelte tiltak er igangsatt.


Engasjerte medlemmer deltok i diskusjonen og kom med mange innspill

140 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page