top of page

"Nei" fra Bystyret - tennishall i Sarpsborg

Oppdatert: 7. sep. 2023
Et enstemmig formannskap har i møte 31. August avvist søknad om driftsstøtte og finansieringsbistand til vårt felles hallprosjekt i samarbeid med Sarpsborg Tennisklubb.

Formannskapet har innstillingsrett ovenfor bystyret som treffer endelig avgjørelse i saken, trolig 7. September. Det betyr at klubben fortsatt kan påvirke avgjørelsen. Det er dessverre likevel grunn til å anta at "løpet nå er kjørt" i forhold til støtte fra Fredrikstad kommune.

Styret har - som vi har orientert om tidligere - jobbet opp mot de folkevalgte. Vi har gitt en grundig orientering om klubbens situasjon og behov for hall. Vi har også presentert den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i et interkommunalt hallprosjekt. Styret vil nå vurdere hvilke påvirkningsmuligheter som gjenstår og hvilke ytterligere tiltak som kan iverksettes.


Oppdatering 06.09.23: Styret i klubben har i dag sendt en henvendelse til ordfører og gruppeledere i Bystyret. I henvendelsen har vi gjentatt skriftlig argumenter som vi har fremført i tidligere møte og henstilt om en positiv behandling. Videre har vi bedt om at det treffes en endelig beslutning i forbindelse med bystyrets fastsettelse av Budsjett 24 i Desember.

Vi har også sendt kopi av henvendelsen til Fredriksstad Blad og andre media. Hele uttalelsen kan du lese her; https://www.f-b.no/ikke-avvis-tennishallprosjektet-alt-na/o/5-59-3062810 - "It is hope in a hanging snor, even if it is thin..."


I bystyrets møte 07.09.23 ble vår søknad om tilskudd og hjelp til finansiering av interkommunal tennishall med STK avslått. Enstemmig. To representanter hadde ordet i saken; Erik Skauen(MDG) og Kari Agerup(AP). Sitater fra Fredriksstad Blads dekning av møtet:


Kari Agerup, Ap, sier at en hall vil øke interessen for tennis, også hun minner om den økonomiske situasjonen. Å investere utenfor egen kommune er ikke i tråd med retningslinjene , sier hun. - Vi kan ikke imøtekomme søknaden nå.


Erik Skauen, MDG, sier at han og flere politikere har hatt et møte med Fredrikstad tennisklubb. Vinterhalvåret er problematisk. Tennis er en aktivitet for gamle og unge, og dette er noe vi bør få til i Fredrikstad, sier Skauen. - Men vi er ikke i en økonomisk situasjon hvor vi kan love oss bort nå. Men dette må vi følge opp videre, saken er ikke lagt død.


Styret tenker at det - tross avslag - er skapt et grunnlag for å få realisert en tennishall, men det er ikke gitt at Fredrikstad kommune vil gi et eventuelt bidrag til en hall i Sarpsborg.132 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page