top of page

Spill i vinterhalvåret - hall

Oppdatert: 16. maiVæret er fantastisk om dagen og vi kan nyte spill på våre flotte utebaner i Bydalen, men dessverre, vinteren kommer, etterhvert. Derfor en oppdatering i forhold til klubbens arbeid med spill i vinterhalvåret.


Årsmøtet 20. Mars behandlet rapporten "Boblehall - forstudie".

I tråd med styrets innstilling fattet årsmøtet slikt vedtak:

---

1.Forstudierapporten “Boblehall” legges til grunn for det videre arbeidet med å etablere en

midlertidig hall-løsning for Fredrikstad Tennisklubb.

2. Det videre arbeid blir organisert som et forprosjekt, det vil si en detaljert beskrivelse av

hvordan byggingen av en boblehall skal gjennomføres. Dette inkluderer en endelig

finansiering, reguleringsmessig avklaring og innhenting av bindende tilbud.

3. Forprosjektet legges frem for et årsmøte eller eventuelt ekstraordinært årsmøte for

beslutning.

4. Styret kan parallelt med forprosjektet vurdere alternative løsninger i andre, eksisterende

bygg dersom dette kan gi større verdi enn en Boblehall.

---

Styret har i møte 29.04.24 godkjent et mandat for hvordan prosjektet "Boblehall" skal videreføres. Planen er at en forprosjektrapport skal foreligge 1. Februar 2025. Denne skal deretter behandles av styret før Årsmøtet i Mars 2025 beslutter om prosjektet skal realiseres.

Dersom Årsmøtet sier ja, er den tentative planen at anlegget skal tas i bruk 01.01.26.

Prosjektarbeidet skal ledes av Geir Larsen med Ina Flink Tangen og Lars Opsahl som prosjektmedarbeidere. Fredrik Weberg skal være prosjektets referanseperson (faglig rådgiver på forespørsel).


Har du innspill til det pågående prosjektarbeidet hører vi gjerne fra deg!

31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page