top of page

Prosjekt Ny Hall - status per 18.06.23

Vi kan nå notere et lite lyspunkt; saken var oppført på formannskapets møtekart 8. juni med en negativ innstilling, og vi har fått saken utsatt inntil vi har avholdt et møte med de politiske beslutningstakerne i Fredrikstad kommune. Vi har nå fått bekreftet et møte med de folkevalgte 26. juni.

Selv om klubben kan sies å ha et godt case i et samfunnsøkonomisk perspektiv, er styrets vurdering at det nok skal bli svært krevende å snu saken til vår fordel.

Som kjent har både rådmannen og kulturstyret tidligere sagt nei til prosjektet.

Du kan lese rådmannens innstilling (sak 112/23) til formannskapet her; https://sru.fredrikstad.kommune.no/app#se:mote/moteid:27237/utvalgid:134

55 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Erling Omvik
Erling Omvik
Jun 18, 2023

Takk til styret for at dere deler denne informasjonen - og lykke til med arbeidet videre i et særdeles krevende farvann!

Like
bottom of page