top of page

Dugnad og frivillig innsats - klubben trenger deg

Styret har vedtatt å opprette/videreføre følgende grupper for å bidra i klubbens drifts- og vedlikeholdsoppgaver;

a. Klubbhuset, drift og vedlikehold, innvendig og utvendig

b. Utearealer

c. Trivsel/sosial, inkl. kiosk

d. Sponsor/reklame

Espen (+47 922 85 292) er styrets ansvarsperson. Han vil fordele oppgaver, støtte og påse at gruppene kommer i gang.

For å lykkes med en god drift er vi avhengig av innsats fra alle våre medlemmer, minimum 2 ganger i året. Flott om du kan melde deg til tjeneste i en av gruppene.

Vi trenger også en engasjert leder til hver av gruppene. Som leder vil du være med i utformingen av mandat for den enkelte arbeidsgruppe.

Ta kontakt med Espen og bli registrert som deltaker eller gruppeleder. Alternativt; mailto: post@fredrikstadtennisklubb.no


47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Grunnet lav deltakelse må vi dessverre avlyse. Vi vurderer å sette opp arrangementet på nytt til høsten. Allerede innbetalt avgift refunderes.

Kulturstyret i Fredrikstad vedtok 31. Mai å si nei til klubbens søknad om tilskudd og lånegaranti. Vedtaket var enstemmig. Det ble dessverre heller ikke åpnet for en delvis eller senere imøtekommelse

Leieavtalen med Gressvik utløper 31.05.23. Klubben har som intensjon å tegne ny avtale med virkning fra 1. september. Klubben har imidlertid ikke finansiell evne til å inngå ny avtale uten at det saml

bottom of page