top of page

Dugnad og frivillig innsats - klubben trenger deg

Styret har vedtatt å opprette/videreføre følgende grupper for å bidra i klubbens drifts- og vedlikeholdsoppgaver;

a. Klubbhuset, drift og vedlikehold, innvendig og utvendig

b. Utearealer

c. Trivsel/sosial, inkl. kiosk

d. Sponsor/reklame

Espen (+47 922 85 292) er styrets ansvarsperson. Han vil fordele oppgaver, støtte og påse at gruppene kommer i gang.

For å lykkes med en god drift er vi avhengig av innsats fra alle våre medlemmer, minimum 2 ganger i året. Flott om du kan melde deg til tjeneste i en av gruppene.

Vi trenger også en engasjert leder til hver av gruppene. Som leder vil du være med i utformingen av mandat for den enkelte arbeidsgruppe.

Ta kontakt med Espen og bli registrert som deltaker eller gruppeleder. Alternativt; mailto: post@fredrikstadtennisklubb.no


56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Avlyst - uhøytidelig mix 10. juni

Grunnet lav deltakelse må vi dessverre avlyse. Vi vurderer å sette opp arrangementet på nytt til høsten. Allerede innbetalt avgift refunderes.

Comments


bottom of page