top of page

Kulturstyret sa nei til Ny Tennishall

Kulturstyret i Fredrikstad vedtok 31. Mai å si nei til klubbens søknad om tilskudd og lånegaranti. Vedtaket var enstemmig. Det ble dessverre heller ikke åpnet for en delvis eller senere imøtekommelse av vår søknad.


Vedtaket ble:


"Søknad fra Fredrikstad og Sarpsborg tennisklubber om tilskudd til drift og investering i

interkommunal tennishall, søknad om tilskudd til egenkapital, samt søknad om

kommunal lånegaranti, imøtekommes ikke".


Etter kulturstyrets vedtak må vi nok erkjenne at sannsynligheten for å snu de folkevalgte er redusert. Styret har imidlertid fulgt opp som forutsatt mot de folkevalgte organer med informasjon og anmodning om møte for å presentere vårt behov. Vi har nå fått tilbakemelding om et datofestet møte med de folkevalgte gruppelederne.

68 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Grunnet lav deltakelse må vi dessverre avlyse. Vi vurderer å sette opp arrangementet på nytt til høsten. Allerede innbetalt avgift refunderes.

Styret har vedtatt å opprette/videreføre følgende grupper for å bidra i klubbens drifts- og vedlikeholdsoppgaver; a. Klubbhuset, drift og vedlikehold, innvendig og utvendig b. Utearealer c

Leieavtalen med Gressvik utløper 31.05.23. Klubben har som intensjon å tegne ny avtale med virkning fra 1. september. Klubben har imidlertid ikke finansiell evne til å inngå ny avtale uten at det saml

bottom of page