top of page

Kulturstyret sa nei til Ny Tennishall

Kulturstyret i Fredrikstad vedtok 31. Mai å si nei til klubbens søknad om tilskudd og lånegaranti. Vedtaket var enstemmig. Det ble dessverre heller ikke åpnet for en delvis eller senere imøtekommelse av vår søknad.


Vedtaket ble:


"Søknad fra Fredrikstad og Sarpsborg tennisklubber om tilskudd til drift og investering i

interkommunal tennishall, søknad om tilskudd til egenkapital, samt søknad om

kommunal lånegaranti, imøtekommes ikke".


Etter kulturstyrets vedtak må vi nok erkjenne at sannsynligheten for å snu de folkevalgte er redusert. Styret har imidlertid fulgt opp som forutsatt mot de folkevalgte organer med informasjon og anmodning om møte for å presentere vårt behov. Vi har nå fått tilbakemelding om et datofestet møte med de folkevalgte gruppelederne.

73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Avlyst - uhøytidelig mix 10. juni

Grunnet lav deltakelse må vi dessverre avlyse. Vi vurderer å sette opp arrangementet på nytt til høsten. Allerede innbetalt avgift refunderes.

Dugnad og frivillig innsats - klubben trenger deg

Styret har vedtatt å opprette/videreføre følgende grupper for å bidra i klubbens drifts- og vedlikeholdsoppgaver; a. Klubbhuset, drift og vedlikehold, innvendig og utvendig b. Utearealer c

Commenti


bottom of page